لیست قیمت

لیست قیمت محصولات

لیست قیمت محصولات پارتیشن تکجداره شش میل هر متر مربع ۸۰۰ هزار تومان پارتیشن

تکجداره شانزده میل هرمتر مربع ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

پارتیشن تکجداره شیشه سکوریت هر متر مربع ۱۸۰۰۰۰۰۰

پارتیشن کناف دیواری هر متر مربع ۴۰۰۰۰۰۰ریال

پارتیشن ساندویچ پانل ۴ سانت هر متر مربع ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال

پارتیشن دوجداره mdf و شیشه بدون پرده هر متر مربع ۱۸۰۰۰۰۰۰

پارتیشن دوجداره mdf و شیشه با پرده ولومی هرمتر مربع ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

پارتیشن دوجداره آلومینیم معمولی باشیشه ساده هر متر مربع ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

پارتیشن دوجداره فرملس شیشه سکوریت هر نتر مربع ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

پارتیشن تاشو mdf هرمترمربع ۱۲۰۰۰۰۰۰

پارتیشن تاشو pvc هر متر مربع 9000000ریال

پارتیشن شیشه تاشو تراس هر متر مربع ۳۸۰۰۰۰۰۰ریال

پارتیشن سرویس بهداشتی hpl هر متر مربع ۲۱۵۰۰۰۰۰ریال

پارتیشن سرویس بهداشتی pvc ۱۶ میل سفید هرمتر مربع ۱۴۵۰۰۰۰۰ ریال

پارتیشن سرویس بهداشتی hpc ۲۵ میل هر متر مربع ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال

پارتیشن مسجدی هر لنگه ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال

درب آلومینیوم ساده باقفل و دستگیره و لولا هر لنگه ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

یراق درب mdf هر لنگه ۱۸۰۰۰۰۰۰ریال

یراق درب شیشه سکوریت هر لنگه ۳۸۰۰۰۰۰۰ریال

یراق الات هر کابین سرویس بهداشتی ۲۰۰۰۰۰۰۰ریال

کابینت mdf ساده هر متر ۴۰۰۰۰۰۰۰

کمد دیواری mdf هرمتر مربع ۲۵۰۰۰۰۰۰ریال

بازسازی واحد آپارتمان با لوازم هر متر مربع ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

جابجایی پارتیشن تکجداره هر متر مربع ۲۰۰۰۰۰۰ریال

جابجایی پارتیشن دوجداره mdf هر متر مربع ۴۰۰۰۰۰۰ریال

نصب پارتیشن جدید درتهران ۱۰ درصد مبلغ کل ….

 

قیمت ها با توجه به نوسانات متغییر میباشد لطفا استعلام بگیریید

اسکرول